Karate
is een vorm van zelfverdediging afkomstig uit Okinawa, Japan.beoefenaar van karate heet een karateka. betekent letterlijk "lege hand". Je beoefent karate dus zonder wapens. Karateschool Joutou beoefent de stijl Shotokan karate-do bestaat uit de volgende drie onderdelen:

Kihon is het aanleren van de basistechnieken. Diverse technieken zoals stoten, trappen en weringen worden hier geoefend. Kihon is voor alle karateka belangrijk, want dit is de basis voor kata en kumite. Bij kihon leer je alle technieken die later ook in een kata voorkomen of die je gaat toepassen bij kumite. Kihon train je in groepsverband. De technieken hebben een verschillende moeilijkheidsgraad. Je kunt je kata verbeteren door de technieken afzonderlijk te trainen bij het kihon. Door middel van het kihon train je ook je coördinatie, conditie, kracht en andere aspecten.

Kata is een schijngevecht bestaande uit een vaste serie technieken. Hiermee beeldt de karateka een gevecht uit tegen een denkbeeldige tegenstander. Iedere kata heeft haar eigen betekenis. Kata werd oorspronkelijk ontwikkeld om technieken en gevechtssituaties (met meerdere tegenstanders) te trainen en te perfectioneren. Het is tegenwoordig ook een wedstrijdvorm. De karateka wordt hierbij beoordeeld op aspecten als kracht, juiste uitvoering van techniek, ritme, balans, ademhaling en uitstraling. De karateka moet zekerheid en zelfvertrouwen uitstralen. Het is belangrijk dat de karateka zich inleeft in het kata en niet alleen de vorm van de technieken uitvoert. Iedere kata begint en eindigt met een buiging. De eerste techniek van een kata is een afweertechniek, waarna een aantal technieken volgen (zowel afweer- als aanvalstechnieken) die in een bepaalde volgorde en op een bepaald ritme moeten worden uitgevoerd.

Kumite is het gevecht met een tegenstander. In dit geval heb je dus wel een tegenstander in tegenstelling tot kihon en kata. Kumite bestaat uit meerdere vormen.

 

Ippon kumite is een partneroefening waarbij afgesproken aanvallen worden uitgevoerd, waarop de verdediger bepaalde verdedigingen en tegenaanvallen dient uit te voeren.

Jiyu Ippon kumite is een dynamische versie van Ippon kumite. Hierbij staat de aanval vast, maar het moment van aanvallen niet. De aanvaller gaat op zoek naar de juiste afstand en het juiste moment om aan te vallen. De aanval bestaat uit één techniek. De verdediger dient tijdig te reageren en meteen te volgen met een tegenaanval.

Jiyu kumite ben je aan het “sparren” waarbij je bij je tegenstander moet proberen te scoren. Met kumite kun je de snelheid van een aanval of verdediging trainen. De aanvallen moeten gecontroleerd uitgevoerd worden.

Bunkai is de uitleg van de kata. Hierbij demonstreren meestal 2 karateka's de betekenis van een kata. De kata dient herkenbaar te zijn in de toepassing.

Dojo kumite is als het ware de Dojo versie van het sparren. Alle karatetechnieken zijn toegestaan op elk lichaamsdeel. Uiteraard met gepast controle.