Hier vind je de privacyverklaring van Stichting Joutou. 

1. Inleiding
2. Doel gegevens
3. Ontvangers
4. Opslag periode
5. Beveiliging
6. Rechten
7. Plichten

1. Inleiding

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens door Stichting Joutou. Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de website plaatsen.
Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst.
Voor het verwerken van je gegevens in lijn met deze privacyverklaring vragen wij jouw toestemming. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, moet deze toestemming op grond van de wet door jouw ouder of voogd worden gegeven.
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen jouw gegevens worden gebruikt. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig te controleren. 

2. Doel gegevens

De persoonsgegevens worden door Stichting Joutou voor een aantal doeleinden verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

Welke gegevens worden door Stichting Joutou verzameld?

De gegevens worden verzameld, wanneer er contact wordt opgenomen met Stichting Joutou via de website. In deze formulieren wordt echter alleen gevraagd om de nodigde gegevens. Deze formulieren kunnen ook op papier worden overhandigd. De gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:
 

- Om informatie aan te kunnen bieden:
Je voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, e-mailadres en eventueel een telefoonnummer.

- Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden of stage trainingen (seminars):
Je voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adres en woonplaats, leeftijd en graduatie.

- Om een proefles aan te kunnen vragen:
Je voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, leeftijd, geboortedatum, e-mailadres en een telefoonnummer.

3. Ontvangers

Wie kan jouw gegevens inzien?

- De secretaris kan alle gegevens inzien en op verzoek wijzigen
- De penningmeester kan alle gegevens inzien
- De voorzitter kan alle gegevens inzien

De gegevens, die Stichting Joutou ontvangt en verwerkt, worden beheerd door:

- Strato en Ziggo

De website en back-ups van de website worden gehost door Strato. De e-mail wordt gehost door zowel Strato als Ziggo. Wanneer er contact wordt opgenomen via digitale formulieren of via mail, worden de betreffende gegevens opgeslagen op de servers van Strato en Ziggo.

- Schriftelijke formulieren

Schriftelijke formulieren worden zorgvuldig in een map bewaard. 

4. Opslag periode

De verzamelde gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting Joutou, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van haar activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen

Op het moment dat er contact wordt opgenomen met Stichting Joutou via mail, worden die gegevens, zoals bijvoorbeeld naam en e-mailadres, opgeslagen in het e-mail softwarepakket MsOutlook op een met wachtwoord beveiligde pc. Die mails worden tot maximaal twee jaar bewaard.

Deelname aan wedstrijden en stages (seminars)

Om ingeschreven te kunnen worden voor een wedstrijd of stage, worden de gegevens, zoals bijvoorbeeld naam en e-mailadres, opgeslagen in het softwarepakket Word op een pc en gestuurd naar desbetreffende organisaties. Die gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard. Dit is de wettelijk termijn die de belastingdienst voorschrijft.

Schriftelijke formulieren worden gedurende de hele lidmaatschap bewaard. Na opzegging worden de gegevens tot maximaal zeven jaar bewaard. Daarna zullen de gegevens worden vernietigd. 

5. Beveiliging

Van de persoonlijke gegevens, die Stichting Joutou verzameld, worden geen fysieke kopieën gemaakt.

Het bezoeken van onze website is beveiligd door een SSL-verbinding. Dit betekent dat de verbinding met de website van Stichting Joutou privé is. Deze beveiliging is te herkennen aan het slotje in het internetadres. (URL) https://www.joutou.nl

6. Rechten

Recht op inzage en correctie

Als lid van Stichting Joutou heb je recht op inzage en correctie van jouw gegevens. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Stichting Joutou. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

Recht op overdracht

Op jouw verzoek kan Stichting Joutou jouw gegevens overdragen aan jou/ en aan andere organisaties. 

Recht op wissen van gegevens

Wanneer je geen lid meer bent van Stichting Joutou kun je een verzoek indienen om verwijderd te worden uit het systeem. 

7. Plichten

Stichting Joutou verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om karate te onderwijzen en te verspreiden. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de nodige gegevens voor het aanbieden van de diensten en trainingen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stichting Joutou de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn jouw gegevens met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Stichting Joutou behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren, wanneer:

- Dit wettelijk is vereist.
- Stichting Joutou dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch                   verzoek/proces.
- Om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Joutou te beschermen.

Hierbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.